1. Localizare

Așezată pe valea Râului Racova, în centrul Podișului Bârladului, la extremitatea nordică a Colinelor Tutovei, comuna Poienești cuprinde un relief colinar, de dealuri prelungi cu aspect de culmi paralele orientate N.N.V. –S.S.E. Altitudinea reliefului este cuprinsă între 125 m în Valea Racovei și 484 m pe Dealul Cetate.

2. Scurt istoric

Atestarea documentară a localității Poienești datează din timpul domniei lui Ștefan cel Mare, care printr-un act datat la 15 octombrie 1491 a cumpărat de la Mănăstirea Bistrița mai multe sate printre care și Curtești (Poienești) și au fost atribuite Curții Domnești de la Vaslui împreună cu satele Crâstoaia (Bejenești) și Bălcarii (Pușcași).

Numele Poienești apare pentru prima dată în secolul al XVII-lea în timpul domniei lui Vasile Lupu. Denumirea vine de la poienile din codrii seculari care ocupau dealurile de pe dreapta Racovei (Potica, Cotuna, Poiana Vântului), unde s-a mutat vatra satului (la 1 km mai spre sud de cea veche) din cauza atacurilor cazacilor.

Sari la conținut