Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Poienești, pentru perioada 2021-2027

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Poienești 2021-2027 se suprapune temporal pentru două cicluri de programare ale Uniunii Europene, respectiv: perioada de programare 2014-2020, care se va încheia efectiv doar la finalul anului 2023 (prin aplicarea mecanismului ”N+3”), respectiv perioada de programare 2021-2027. În plus, pandemia de Covid-19 instalată în Europa și la nivel global în trimestrul I 2020 va conduce, cel mai probabil, la adoptarea la nivelul U.E. de noi politici, orientate mai ales către contracararea efectelor economice și sociale ale acestui eveniment neprevăzut. Cu toate acestea, liniile directoare ale politicilor UE pentru următoarea perioadă de programare au fost deja stabilite:

Politica de coeziune a UE 2021-2027
Pentru perioada 2021-2027 se propun cinci obiective de politică:
• O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă;
• O Europă mai verde – cu emisii scăzute de carbon;
• O Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională;
• O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale;
• O Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, rurale și de coastă prin inițiative locale.
De asemenea, Politica de Coeziune are în vedere și două aspecte orizontale, respectiv: Consolidarea capacității administrative și Cooperarea în afara zonei de program.

Pentru mai multe detalii referitoare la Strategia Locală Durabilă, vă rugăm să consultați documentul accesând link-ul de aici

Sari la conținut