Welcome to Comuna Poienesti, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Poienesti, judetul Vaslui
Ultima modificare: 23 February 2024.

Venitul minim de incluziune

Venitul mininm de incluziune

Venitul Minim de Incluziune

Acord privind serviciile de asistență tehnică rambursabile pentru sprijinirea operaționalizării reformelor în materie de protecție socială în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (P178551)

Toți beneficiarii actuali de VMG și ASF trebuie să se înregistreze în sistem începând cu data de 1 noiembrie și până la 31 decembrie 2023. Aceasta este o măsură esențială pentru a nu pierde dreptul la VMI odată cu aplicarea legii de la 1 ianuarie 2024.

1.Afis VMI

2.Pliant VMIPliant VMI

3.Declaratie pe propria raspundereDeclaratie pe propria raspundere

4.Acord prelucrare date personaleAcord prelucrare date personale

5.Anexa-2-Anexa-nr.-4 Lista-Bunurilor

6.ANEXA-8-la-normele-metodologice-Angajament-de-plata

7.Legea-196-2016-valab.-30.06.2023

8.Norme-metodologice-HG-1154-2022-valab.-26.05.2023

9.Pliant Venitul-minim-de-incluziunePliant Venitul-minim-de-incluziune

Structura A.P.

ap

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

CL

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

contabil

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

avere

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

INTOCMIREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL

 • Buletin de identitate(B.I.)/Carte de identitate(C.I.) al titularului si a celorlalti membrii de familie trecuti de 14 ani (copie si original);
 • Cerificate de naştere ale copiilor sub 14 ani (copie şi original);
 • Cerificate de căsătorie, deces dacă este cazul (originale şi copii);
 • Adeverinta de elev sau student cu mentiunea ca primeste sau nu bursa, tipul si cuantumul acesteia;
 • Hotararea de adoptie sau incredintare/plasament a minorului portivit legii, daca este cazul (original si copie);
 • Sentinta de divorț definitivă, hotarâre judecătorească, actualizată, privind obligatia legala de intretinere (original si copie);
 • Adeverinte de la Agenția Județeana de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) ptr. persoanele apte de munca (adica cele care au varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta stabilita de lege pentru pensionare) beneficiare sau nu de ajutor de somaj, alocatie de sprijin sau alocatie de intergrare profesionala;
 • Talon de plata a ajutorului de somaj, alocatie de sprijin;
 • Adeverinta cu salariul brut și net din luna curenta sau din luna anterioara pentru persoanele incadrate in munca;
 • Talon sau adeverinta de pensie, de ajutor pentru persoanele cu handicap;
 • Certificate eliberate de Administratia Financiara din care sa rezulte veniturile realizate de membrii familiei, din surse proprii sau din prestarea unor activitati autorizate in conditiile prevazute de lege;
 • Adeverinta de la Biroul Agricol (Primarie);
 • Adeverinta eliberata de primaria domiciliului (pentru membrii familiei care au domiciliul/resedinta temporara in alta localitate);
 • Alte acte doveditoare privind veniturile realizate din munci ocazionale sau alte activitati.
 • Alte acte doveditoare necesare in urma anchetei sociale.

OBTINEREA ALOCATIEI DE INTRETINERE FAMILIE MONOPARENTALA

Acordata în baza O.U.G. nr.105/2003 şi H.G.R nr 1359/2003


Conform art.5 al prezentei ordonanţe, "beneficiază de alocatie de susţinere, familiile formate din persoana singură şi copiii in vârstă de până la 18 ani aflaţi în înteţinere şi care locuiesc împreună cu aceasta, denumite familii monoparetale ".

 • CERERE TIP
 • LIVRETUL DE FAMILIE (original şi copie)
 • B.I/C.I PENTRU TOTI MEMBRII FAMILIEI CARE AU ÎMPLINIT 14 ANI (original şi copie)
 • CERTIFICATE DE NAŞTERE (original şi copie)
 • CERTIFICAT DE DECES AL SOŢULUI/SOŢIEI, daca este cazul (original şi copie)
 • HOTĂRÂRE DE DIVORŢ - DE ÎNCREDINŢARE A COPILULUI (în caz de divorţ)
 • HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ (în cazul soţului dat dispărut)
 • ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE DIRECŢIA PENITENCIARELOR (în cazul soţului arestat preventiv pe o perioadă mai mare de 30 zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate)
 • DISPOZIŢIA PRIMARULUI (în cazul persoanelor care au fost numite tutore)
 • HOTĂRÂREA COMISIEI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI (în cazul persoanei care are în încredinţare sau plasament unul sau mai mulţi copii)
 • ACTE PRIVIND VENITURILE NETE REALIZATE DE MEMBRII FAMILIEI:
 1. Persoanele care sunt după caz salariaţi, pensionari, şomeri vor prezenta după caz adeverinţă eliberată de angajator (din care să rezulte salariul net), talon de pensie respectiv de şomaj, talon indemnizaţie lunară pentru persoanele cu handicap.
  2. Pentru copiii şcolarizaţi - adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte dacă aceştia primesc sau nu bursă.
 2. Adeverinţă pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament familial
  4. Adeverintă privind ajutorul acordat soţiilor în termen
  5. Acte doveditoare privind următoarele surse de venit: convenţii civile de întreţinere, creanţe legale, chirii, arendă, produse în natură, îndemnizaţii de orice fel.

CONFORM ART.11 O.U.G. NR.105/2003, "familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţia familială complementară sau de alocaţie monoparentală, în condiţiile în care copiii urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii".

strategic logo

sisop

Cine e online 

We have 117 guests and no members online

Proiect POCU

Untitled

Masuri finantare

Submasura 6.1 Diaspora fermieri

Submasura 6.1 Diaspora

Scroll to top
Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech