Welcome to Comuna Poienesti, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Poienesti, judetul Vaslui
Ultima modificare: 23 February 2024.

Venitul minim de incluziune

Venitul mininm de incluziune

Venitul Minim de Incluziune

Acord privind serviciile de asistență tehnică rambursabile pentru sprijinirea operaționalizării reformelor în materie de protecție socială în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (P178551)

Toți beneficiarii actuali de VMG și ASF trebuie să se înregistreze în sistem începând cu data de 1 noiembrie și până la 31 decembrie 2023. Aceasta este o măsură esențială pentru a nu pierde dreptul la VMI odată cu aplicarea legii de la 1 ianuarie 2024.

1.Afis VMI

2.Pliant VMIPliant VMI

3.Declaratie pe propria raspundereDeclaratie pe propria raspundere

4.Acord prelucrare date personaleAcord prelucrare date personale

5.Anexa-2-Anexa-nr.-4 Lista-Bunurilor

6.ANEXA-8-la-normele-metodologice-Angajament-de-plata

7.Legea-196-2016-valab.-30.06.2023

8.Norme-metodologice-HG-1154-2022-valab.-26.05.2023

9.Pliant Venitul-minim-de-incluziunePliant Venitul-minim-de-incluziune

Structura A.P.

ap

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

CL

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

contabil

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

avere

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

Administrație transparentă

Transparența la nivelul administrației publice locale este reglementată prin Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – republicată și Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

Transparenţa decizională

Semnificaţia Legii nr. 52 din 21/01/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică:

 • • consolidarea transparenţei administraţiei publice; 
 • • un control al cetăţenilor asupra deciziilor care îi privesc; 
 • • cetăţenii sunt nu numai spectatori, ci şi actori pe scena luării deciziilor administrative; 
 • • societatea civilă este un partener al administraţiei; 

 

Modalităţi de implementare 

 • • informarea în prealabil, din oficiu, a cetăţenilor asupra şedinţelor Consiliului local, precum şi asupra proiectelor de acte normative care urmează a fi adoptate. 
 • • consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite ale acestora în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; 
 • • participarea activă la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative. 

 

Accesul la informaţii de interes public

În conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României şi în condiţiile Legii 544 din 2001, accesul liber şi neîngrădit la orice informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autoritătile publice.

Informațiile se clasifică după cum urmează: informaţiile comunicate din oficiu,  informaţii comunicate la cerere şi informaţii exceptate de la liberul acces.

INFORMAŢII DIN OFICIU

Sunt informaţii pe care instituţiile şi autorităţile publice sunt obligate să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens, acestea fiind :

 • • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 • • structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 • • numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • • coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • • sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 
 • • programele şi strategiile proprii;
 • • lista documentelor produse şi/sau gestionate de Primăria Municipiului Baia Mare şi Consiliul Local al Municipiului Baia Mare care constituie informaţii de interes public; 
 • • modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Accesul la informaţiile care se comunică din oficiu se realizează prin:

 • • afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;
 • • consultarea lor la sediul autorităţii sau al institutiei publice, în spatii special destinate acestui scop.

Informaţiile din oficiu se găsesc sintetizate în:

 • • buletinul informativ pe care autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să-l publice şi să-l actualizeze anual
 • • raportul periodic de activitate, publicat cel putin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

 Accesul la informaţiile de interes public este gratuit. În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în conditiile legii.

INFORMAŢII LA CERERE

Sunt acele informaţii care nu se regăsesc în lista informaţiilor care se furnizează din oficiu şi se obţin prin intermediul unei cereri verbale sau scrise, în cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc.

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001 Art. 16:

a)10 zile pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost indentificată în acest termen;

 1. b) 10 zile pentru anunţarea solicitantului că termenul iniţial prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;
 2. c) 30 de zile pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);
 3. d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.

Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

 • • Consider că mi s-au încălcat drepturile, ce pot să fac?

În cazul lipsei unui răspuns la cererea de acces la informaţiile de interes public solicitate, se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinţă de către persoana lezată. În cazul în care persoana care a depus cererea este nemulţumită de răspuns, poate de asemenea să depună o reclamaţie.

La ambele reclamaţii, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale de a avea acces la informaţii de interes public, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului.

INFORMAŢII EXCEPTATE DE LA ACCESUL LIBER AL CETĂŢENILOR

Sunt acelea reglementate la art. 12 al Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

strategic logo

sisop

Cine e online 

We have 80 guests and no members online

Proiect POCU

Untitled

Masuri finantare

Submasura 6.1 Diaspora fermieri

Submasura 6.1 Diaspora

Scroll to top
Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech