Welcome to Comuna Poienesti, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Poienesti, judetul Vaslui
Ultima modificare: 23 February 2024.

Venitul minim de incluziune

Venitul mininm de incluziune

Venitul Minim de Incluziune

Acord privind serviciile de asistență tehnică rambursabile pentru sprijinirea operaționalizării reformelor în materie de protecție socială în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (P178551)

Toți beneficiarii actuali de VMG și ASF trebuie să se înregistreze în sistem începând cu data de 1 noiembrie și până la 31 decembrie 2023. Aceasta este o măsură esențială pentru a nu pierde dreptul la VMI odată cu aplicarea legii de la 1 ianuarie 2024.

1.Afis VMI

2.Pliant VMIPliant VMI

3.Declaratie pe propria raspundereDeclaratie pe propria raspundere

4.Acord prelucrare date personaleAcord prelucrare date personale

5.Anexa-2-Anexa-nr.-4 Lista-Bunurilor

6.ANEXA-8-la-normele-metodologice-Angajament-de-plata

7.Legea-196-2016-valab.-30.06.2023

8.Norme-metodologice-HG-1154-2022-valab.-26.05.2023

9.Pliant Venitul-minim-de-incluziunePliant Venitul-minim-de-incluziune

Structura A.P.

ap

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

CL

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

contabil

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

avere

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

VICEPRIMAR

Contact

Adresa: str.Principală nr.1

Telefon: 0235-347082

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

·        ATRIBUTIILE VICEPRIMARULUI

Având în vedere prevederile HCL privind alegerea viceprimarului, întemeiul art.57 alin.2 (art. 57. - (2) Viceprimarul este subordonat primarului și înlocuitorul de drept al acestuia, care ii poate delega atributiile sale) și art.68 alin.1 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 - a administratiei publice locale, următoarele atribuții au fost delegate viceprimarului:

-         Controlează igiena și salubritatea localurilor publice și produselor alimentare puse în vânzare pentru populație, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

-         Ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei (râul Racova, pârău ValeaCaselor, pârăul Oprișița), precum și pentru decolmarea văilor  locale și a podețelor pentrua sigurarea scurgerii apelor mari;

-         Ia măsuri pentru prevenirea și combaterea pericolelor provocate de animale;

-         Pe perioada absenței primarului (concediu de odihnă și concediu medical) semnează adeverințele emise in acea perioadă;

-         Se ocupă de raportările privind activitatea Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, de mobilizarea și ținerea evidenței beneficiarilor de ajutor social care au obligația să presteze ore înfolosul comunității, întocmește pontajele și situațiile de lucrări efectuate conform planurilor stabilite de primar;

-         Se ocupă de toate activitățile privind protecția mediului la nivelulcomunei;

-         Asigură îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor stabilite de consiliul local prin regulamentul de organizare și funcționare, prin hotărâri ale acestuia, prin dispoziții ale primarului, precum și a celor rezultate din legi și din alte normative;

-         Ia măsuri pentru asigurarea inventarierii bunurilor din domeniul public și privat al comunei;

-         Se ocupă cu protecția muncii;

-         Se ocupă cu activitatea de mobilizare a economiei și teritoriului pentru apărare;

-         Răspunde de întreținerea rețelei de alimentare cu apă, iluminat public;

-         Efectuează demersurile necesare achizitionării materialelor necesare pentru o bună desfășurare a activității instituției;

-         Răspunde de evidența/buna executie a lucrărilor de întreținere și de utilizare rațională a imobilelor și instalațiilor aferente;

-         Efectuează instructajul, urmărește și supraveghează persoanele sancționate și care trebuie să presteze activități în folosul comunității;

-         Verifică și răspunde de întreținerea și gospodărirea clădirilor aparținând domeniului public șiprivat al comunei;

-         Alte sarcini trasate de primarulcomunei.

strategic logo

sisop

Cine e online 

We have 142 guests and no members online

Proiect POCU

Untitled

Masuri finantare

Submasura 6.1 Diaspora fermieri

Submasura 6.1 Diaspora

Scroll to top
Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech