Welcome to Comuna Poienesti, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Poienesti, judetul Vaslui
Ultima modificare: 02 December 2023.

Venitul minim de incluziune

Venitul mininm de incluziune

Venitul Minim de Incluziune

Acord privind serviciile de asistență tehnică rambursabile pentru sprijinirea operaționalizării reformelor în materie de protecție socială în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (P178551)

Toți beneficiarii actuali de VMG și ASF trebuie să se înregistreze în sistem începând cu data de 1 noiembrie și până la 31 decembrie 2023. Aceasta este o măsură esențială pentru a nu pierde dreptul la VMI odată cu aplicarea legii de la 1 ianuarie 2024.

1.Afis VMI

2.Pliant VMIPliant VMI

3.Declaratie pe propria raspundereDeclaratie pe propria raspundere

4.Acord prelucrare date personaleAcord prelucrare date personale

5.Anexa-2-Anexa-nr.-4 Lista-Bunurilor

6.ANEXA-8-la-normele-metodologice-Angajament-de-plata

7.Legea-196-2016-valab.-30.06.2023

8.Norme-metodologice-HG-1154-2022-valab.-26.05.2023

9.Pliant Venitul-minim-de-incluziunePliant Venitul-minim-de-incluziune

Structura A.P.

ap

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

CL

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

contabil

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

avere

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

Dezvoltarea comunei Poienești este o preocupare constantă pentru primar.

Aici afli informații despre proiectele pe care le derulăm sau care sunt în curs de implementare, valoarea și obiectivele urmărite prin aceste proiecte.

 • PROIECTE ÎN DERULARE
 • PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE
 • PROIECTE ÎN DERULARE

 

 • DOMENIU: TRANSPORT//DRUMURI

 

 • DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

MODERNIZARE DRUMURI ȘI STRĂZI ÎN LOCALITATEA OPRIȘIȚA, COMUNA POIENEȘTI, JUDEȚUL VASLUI

 image001.jpg

 • STADIU: PROIECT IN DERULARE
 • CONTRACT DE FINANȚARE nr.1049/06.09.2017:

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE - Subprogramul Modenizarea satului românesc. Domeniul construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respective drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților

BENEFICIAR: Unitatea Administrativ-Teritorială COMUNA POIENEȘTI

 • DURATA CONTRACTULUI DE FINANȚARE: până la finalizarea obiectivului de investiții, fără a depăși 4 ani.
 • VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE(RON): 557.674,00
 • OPORTUNITĂȚI:
 • Investiția propusă pentru realizare face parte din obiectivele strategiei de dezvoltare a Comunei Poienești, județul Vaslui, în perioada 2017-2020, strategie coroborată cu Planul Național de Dezvoltare Locală și în consens cu politica Uniunii europene de creștere a gradului de civilizație pentru localitățile statlor member.
 • OBIECTIVE:
 • Aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului;
 • Corecția și imbunătățirea elementelor geometrice ale drumurilor de interes județean și de interes local;
 • Creșterea accesibilității rurale și a siguranței în circulație.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE AFERENTE PROIECTULUI PUTEȚI AFLA ÎN CADRUL PRIMĂRIEI.

 

 

 

 

 

 

 • DOMENIU: ÎMBUNĂTĂȚIREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL/EDUCAȚIE/PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL

 

 • DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII MĂSURA 322:

PROIECT INTEGRAT: MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 7 POIENEȘTI – FRASINU; STRĂZI ȘI DRUM VICINAL ÎN LOCALITĂȚILE POIENEȘTI, POIENEȘTI DEAL ȘI FUNDU VĂII; CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ, IMPREJMUIRE ȘI RACORD ELECTRIC; INSCRIPȚIONARE ȘI SEMNALIZARE SIT ARHEOLOGIC POIENEȘTI PRIN PANOURI, COMUNA POIENEȘTI, JUD.VASLUI

 • STADIU: PROIECT IN DERULARE
 • CONTRACT DE FINANȚARE nr.C322010913900087/25.11.2015

PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA RURALĂ- MĂSURA 322:

PROIECT INTEGRAT: Modernizare drum communal DC7 Poienești-Frasinu; Străzi și drum vicinal în localitățile Poienești, Poienești Deal și fundu Văii; Construire grădiniță, împrejmuire și racord electric; Inscripționare și semnalizare sit arheologic Poienești prin panouri, comuna Poienești, județul Vaslui.

 • BENEFICIAR: Unitatea Administrativ-Teritorială COMUNA POIENEȘTI
 • DURATA DE VALABILITATE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE: 5 ani, de la data semnării
 • VALOAREA TOTALĂ ELIGIBILĂ A CONTRACTULUI DE FINANȚARE(RON):

max. 10.357.438,00

 • OPORTUNITĂȚI: Investiția propusă pentru realizare face parte din obiectivele strategiei de dezvoltare a Comunei Poienești, județul Vaslui, în perioada 2014-2020, strategie coroborată cu Planul Național de Dezvoltare Rurală și în consens cu politica Uniunii Europene de renovare, dezvoltare satelor, îmbunatațire a serviciilor de baza pentru economia si populația rurala si punere în valoare a mostenirii rurale.
 • OBIECTIVE:
 • 1. MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 7 POIENEȘTI – FRASINU; STRĂZI ȘI DRUM VICINAL ÎN LOCALITĂȚILE POIENEȘTI, POIENEȘTI DEAL ȘI FUNDU VĂII;
 • Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație;
 • Îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază în spațiul rural;
 • Îmbunătățirea accesului la servicii de bază pentru populația rurală;
 • Creșterea numărului de sate renovate;
 • Creșterea numărului de obiective de patrimoniu din spațiul rural, de sprijinire a activității culturale și naționale în vederea unei dezvoltări durabile.
 • Creșterii atractivității zonei și implicit a Regiunii de Nord Est;
 • Dezvoltării economiei la nivel local.
 • 2.CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ, IMPREJMUIRE ȘI RACORD ELECTRIC;

 

 image002.jpg  image0003.jpgimage004.jpg
 • Asigurarea spațiului educativ necesar unui număr de 30 preșcolari;
 • Valorificarea durabilă a potențialului uman din zonă în vederea:
 • Creșterii atractivității zonei și implicit a Regiunii de Nord Est;
 • Dezvoltării economiei la nivel local.
 • Creșterea calității actului educațional, asigurarea condițiilor necesare unui sistem educațional performant prin creșterea nivelului de confort și siguranță a preșcolarilor.
 • 3. INSCRIPȚIONARE ȘI SEMNALIZARE SIT ARHEOLOGIC POIENEȘTI PRIN PANOURI
  image005.jpg

INFORMAȚII SUPLIMENTARE AFERENTE PROIECTULUI PUTEȚI AFLA ÎN CADRUL PRIMĂRIEI.

 

 • PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE
 • DOMENIU: INVĂȚĂMÂNT/EDUCAȚIE

 

 • DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

EXECUȚIE LUCRĂRI ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII ISU - ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ NR.1, SAT POIENEȘTI, COMUNA POIENEȘTI, JUD.VASLUI

 • STADIU: PROIECT IN CURS DE IMPLEMENTARE
 • CONTRACT DE FINANȚARE nr.3342/27.11.2017:

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE - Subprogramul Modenizarea satului românesc. Domeniul realizare/extindere/modernizare/dotare a unităților de învățământ preuniversitar, respectiv creșe, grădinițe, școli generale, licee, colegii naționale, precum și unități de învățământ preuniversitar, înființate potrivit legii.

 • BENEFICIAR: Unitatea Administrativ-Teritorială COMUNA POIENEȘTI
 • DURATA CONTRACTULUI DE FINANȚARE: până la finalizarea obiectivului de investiții, fără a depăși 4 ani.
 • VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE(RON): 589.481,98
 • OPORTUNITĂȚI:
 • Investiția propusă pentru realizare face parte din obiectivele strategiei de dezvoltare a Comunei Poienești, județul Vaslui, în perioada 2017-2020, strategie coroborată cu Planul Național de Dezvoltare Locală și în consens cu politica Uniunii europene de creștere a gradului de civilizație pentru localitățile statelor membre.
 • OBIECTIVE:
 • Valorificarea durabilă a potențialului uman din zonă în vederea:
 • Creșterii nivelului de sănătate a tutror cetățenilor (copii, tineri, adulți, vârstnici și personae cu disabilități);
 • Asigurarea unui spațiu adecvat pentru serviciile medicale oferite de dispensarul medical;
 • Creșterii atractivității zonei și implicit a Regiunii de Nord Est;
 • Dezvoltării economiei la nivel local.
 • Creșterea calității actului medical, asigurarea condițiilor necesare unui sistem medical performant prin creșterea nivelului de confort și siguranță a cetățenilor si a medicilor.
 • Conștientizarea cadrelor medicale și comunității locale referitor la avantajele reabilitării și modernizării dispensarului uman, prin derularea unei campanii de promovare și publicitate cu privire la proiect.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE AFERENTE PROIECTULUI PUTEȚI AFLA ÎN CADRUL PRIMĂRIEI.

 

 • DOMENIU: SĂNĂTATE

 

 • DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

DISPENSAR MEDICAL SAT POIENEȘTI – LUCRĂRI DE REABILITARE ȘI MODERNIZARE, COMUNA POIENEȘTI, JUD.VASLUI

 • STADIU: PROIECT IN CURS DE IMPLEMENTARE
 • CONTRACT DE FINANȚARE nr.2894/16.11.2017:

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE - Subprogramul Modenizarea satului românesc. Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților sanitare, inclusiv a spațiilor afectate desfășurării activității unor cabinet medicale/dispensare medicale din mediul rural ți centre medicale de permanență

 • BENEFICIAR: Unitatea Administrativ-Teritorială COMUNA POIENEȘTI
 • DURATA CONTRACTULUI DE FINANȚARE: până la finalizarea obiectivului de investiții, fără a depăși 4 ani.
 • VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE(RON): 1.267.767,08
 • OPORTUNITĂȚI:
 • Investiția propusă pentru realizare face parte din obiectivele strategiei de dezvoltare a Comunei Poienești, județul Vaslui, în perioada 2017-2020, strategie coroborată cu Planul Național de Dezvoltare Locală și în consens cu politica Uniunii europene de creștere a gradului de civilizație pentru localitățile statlor member.
 • OBIECTIVE:
 • Valorificarea durabilă a potențialului uman din zonă în vederea:
 • Creșterii atractivității zonei și implicit a Regiunii de Nord Est;
 • Dezvoltării economiei la nivel local.
 • Creșterea calității actului educațional, asigurarea condițiilor necesare unui sistem educațional performant prin creșterea nivelului de confort și siguranță a elevilor.
 • Conștientizarea elevilor, profesorilor și comunității locale referitor la avantajele reabilitării și modernizării instituțiilor de învățământ, prin derularea unei campanii de promovare și publicitate cu privire la proiect.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE AFERENTE PROIECTULUI PUTEȚI AFLA ÎN CADRUL PRIMĂRIEI.

 

 

 

 

 • DOMENIU: APA-CANALIZARE

 

 • DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ SATE POIENEȘTI ȘI OPRIȘIȚA, COMUNA POIENEȘTI, JUDEȚUL VASLUI

 

 

 • STADIU: PROIECT IN CURS DE IMPLEMENTARE
 • CONTRACT DE FINANȚARE nr.1019/20.02.2018:

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE - Subprogramul Modenizarea satului românesc. Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelorde alimentare cu apă și stații de tratare a apei

 • BENEFICIAR: Unitatea Administrativ-Teritorială COMUNA POIENEȘTI
 • DURATA CONTRACTULUI DE FINANȚARE: până la finalizarea obiectivului de investiții, fără a depăși 4 ani.
 • VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE(RON): 1.515.773,00
 • OPORTUNITĂȚI:
 • Investiția propusă pentru realizare face parte din obiectivele strategiei de dezvoltare a Comunei Poienești, județul Vaslui, în perioada 2017-2020, strategie coroborată cu Planul Național de Dezvoltare Locală și în consens cu politica Uniunii europene de creștere a gradului de civilizație pentru localitățile statlor member.
 • OBIECTIVE:
 • Asigurarea că debitele distribuite prin rețelele de alimentare se încadrează în prevederile reglementărilor în vigoare și ale actelor de reglementare emise de către autorități;
 • Protejarea și imbunătățirea mediului înconjurător;
 • Creșterea numărului de persoane racordate la o rețea de apă;
 • Efectuarea investițiilor noi necesare lucrărilor de alimentare cu apă, tratare a apei, a stațiilor de epurare, care vor contribui la îmbunătățirea protecției mediului;
 • Protejarea populației de fectele negative ale apelor uzate asupra sănătății omului și mediului prin asigurarea de rețele de canalizare și stații de epurare și asigurarea alimentării cu apă potabilă curate și sanogenă;
 • Asigurarea sursei de apă potabilă în conformitate cu prevederile Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE AFERENTE PROIECTULUI PUTEȚI AFLA ÎN CADRUL PRIMĂRIEI.

 

 

 

strategic logo

sisop

Cine e online 

We have 199 guests and no members online

Proiect POCU

Untitled

Masuri finantare

Submasura 6.1 Diaspora fermieri

Submasura 6.1 Diaspora

Scroll to top
Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech